:::: MENU ::::

Услуги

 Институтът предлага на зеленчукопроизводителите:

  • Сортове основни зеленчукови култури и технологии за отглеждането им;
  • Проектиране на зеленчукови градини;
  • Анализ на почва и води и препоръки за торене;
  • Диагностика и средства за защита на растенията;
  • Автентични зеленчукови семена;
  • Лицензи за семепроизводство

Повече информация на тел. 0879163357 или електронен адрес: tto.maritsa@gmail.com