:::: MENU ::::

Други обяви

На 4 февруари 2015 г., от 10,00 часа, в Дом на техниката – Пловдив ще се проведе заседание на Научния съвет на института, на което ще бъде отчетена цялостната научноизследователска, производствено-експериментална и финансова дейност за 2014 година.