:::: MENU ::::

Други обяви

ОБЯВЯВА

ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ,

СОБСТВЕНОСТ НА ИЗК „Мрарица”

Адрес ул.Брезовско шосе №32, 4003 Пловдив

Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се на неговата територия.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  в брой или по банков път върху размера на месечния наем.

Оглед на обекта –всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участиедо 16.03.2018 г.вкл. до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе на 19.03.2018 г. от 10.00 часа в централна сграда  на Института (на посочения адрес).

За справки и допълнителна информация: тел. 032/ 952 296

Заповед

Решение