:::: MENU ::::

Новини

Вие сте под 20 г. и сте гледали Европейска нощ на учените 2020?! Моля, припомнете си програмата тук https://www.facebook.com/ResearchersBGи споделете впечатленията си от събитието, за да бъдем още по-успешни като организатори догодина. В знак на благодарност за участието ви в това допитване, ви каним да се включите в томбола за ваучери за книги. Попълнете тук: [https://ern2020.typeform.com/to/r1pJtNx9]

Анкета

Благодарим ви, че участвахте в Европейска нощ на учените 2020! Бихме искали да ви поканим да споделите вашето мнение и нагласи след като посетихте онлайн събитията, организирани по проект FRESHER. Попълването ще ви отнеме между 6 и 8 минути. Като специална благодарност за участието ви в това допитване, вие автоматично сте включен за участие в томбола с награди под формата на ваучери за книги. Попълнете тук:  https://fresher.sciwise.org/r/followup_survey/?lang=bg

Европейска нощ на учените 2020 стартира със свежи конкурси за деца и младежи с въображение и вдъхновение

Стотици български учени ще се включат за поредна година в инициативата Европейска нощ на учените 2020 г., чиято кулминацияще се състои на 27 ноември от 15 часа до 21 часа в над 25 населени места в България, сред които София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, в населените места на община Долна Митрополия, на борда на научноизследователския кораб „Академик“, в Родопската теснолинейка).

Кодовото име на иновативния проект, в който по едно и също време участват над 300 града в Европа и по света, е FRESHER (по-свежо) – абревиатура от английски език и означава FindResearchEverywhere, SHareandexpERience. Инициативата за популяризиране на науката и нейните достижения се финансира от Европейската комисия по програма „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“.Фокус на събитията от Нощта тази година е темата за растителното здраве, обявена от ООН за 2020 г., която е насочена към бъдещето на планетата в контекста на опазването на растителния свят, екологията, ролята на растенията за здравето на хората, както и за икономиката, и много други сфери.

Тази година в БГ Нощта по проекта участват 20 основни и 35 асоциирани партньори от цялата страна, които са подготвили специална програма от събития – както в самата Нощ, така ив продължение наняколко месеца, за да убеди нагледно и атрактивно, че наука има навсякъде около нас и че за всеки има начин да се докосне до нея. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, както и събития на публични градски места, в университети, музей, лаборатории и други образователни институции.

Ще ви очакваме и тази година на Европейска нощ на учените 2020 FRESHER на 27, 28 и 29 ноември 2020 г. с онлайн програма.

Повече за Европейската нощ на учените можете да научите –

https://fresher-researchersnight.bg/,

както и на профилите ни в социалните мрежи- https://www.facebook.com/ResearchersBG

https://www.instagram.com/researchersnightsofia/

За поредна година Институт по зеленчукови култури „Марица” се включва в това събитие с разнообразна програма, която ще се излъчи във facebook страницата и YouTube канала на Института.

27.11.2020 г.

18:00 – 18:15 ч.

Наука в града FRESHER:Здрави растения – високи добиви и качествена продукция

Доц. д-р Винелина Янковаще представи основните принципи и изисквания на „добрата растителнозащитна практика“, която е предпоставка за получаването на висококачествена продукция от зеленчукови култури.

18:30 – 18:45 ч.

Наука в града FRESHER:Растително-паразитните нематоди – невидими вредители при зеленчуковите култури

Растително-паразитните нематоди при зеленчуковите култури предизвикват повреди, които се установяват, когато вече са причинили сериозни загуби. Каква е диагностиката и борбата срещу тях ще разберем от гл. ас. д-р Дима Маркова.

19:00 – 19:15 ч.

Наука в града FRESHER:Биологичното земеделие – един от факторите за растително здраве

Гл. ас. д-р Цветанка Динчеваще разкаже за методите на биологичното земеделие и тяхната роля в помощ на растителното здраве и опазването на околната среда.

19:30– 19:45 ч.

Наука в града FRESHER:Полезните насекоми – помощници на градинарите

Гл. ас. д-р Дима Марковаще представи основните неприятели при зеленчуковите култури и техните естествени врагове (хищници и паразити) – помощници на градинарите за отглеждането на здрави растения.

20:00– 20:20 ч.

Наука в града FRESHER: Растително здраве

Изложбата „Растително здраве“представя снимки и информация за различни болести по зеленчуковите култури и генетични ресурси при зеленчуковите култури.

Покана за участие в пазарно проучване

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

изх. №70-20/10.09.2020

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящото обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, кани всички заинтересовани лица – лицензирани за търговия с електрическа енергия с права на координатор на балансираща група, да подадат ИНДИКАТИВНА ЦЕНОВА ОФЕРТА  за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив”.

Срок за изпращане на индикативните ценови оферти – 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на настоящата покана в Профил на купувача съгласно приложения формат (Приложение № 2).

1. Покана

2. Техническа спецификация

3. Индикативна ценова оферта

Публикувано на 10.09.2020г.

Школа по Съвременно Градинарство

Лекции от Цикъл Селекция на устойчивост на биотичен стрес

18-ти февруари, 2020

Практическо занятие №1:

„Приложение на съвременни серологични и молекулярни техники за идентифициране на вирусни патогени – Double-antibody-, Triple-antibody- и Pathogen trapped ELISA, PCR-базирани методи”

Водещ: д-р Весела Радева

Лаборатория по Имунитет на вирусни болести, ИЗК „Марица”

Начало: 10.30 часа

Откриване на Школата по Съвременно Градинарство

Официалното откриване на Школата по градинарство стартира на 17-ти декември, 2019 в конферентната зала на ИЗК „Марица”. Школата е съвместна инициатива на Центъра по растителна системна биология и биотехнологии (ЦРСББ) и Институт Марица (ИЗК) в рамките на проекта PlantaSYST.

Д-р Ц. Гечев, координатор на PlantaSYST и директор на ЦРСББ, приветства участниците, 25 студенти от Селскостопанския Университет в Пловдив, специалност Растителна Защита. Той ги запозна с целите, задачите и перспективите за развитието на ЦРСББ.

Школата беше открита с лекция, озаглавена: „Вирусни болести при основни зеленчукови култури – съвременни методи на диагностика и идентифициране”, представена от д-р Г. Пасев. Лекцията е част от поредица лекции, посветени на тема: „Устойчивост на биотичен стрес”. Водещият акцент беше върху основни принципи при серологични и молекулярни методи за диагностика и контрол.

Курсът върху „Устойчивост на биотичен стрес” ще продължи през февруари с уъркшоп, озаглавен: „Приложение на серологичните и молекулярните техники за идентифициране на вирусни патогени – DAS-, TAS-, PTA-ELISA; PCR-based methods”.

DSC07912 DSC07921 DSC07931 DSC07944

Школа по Съвременно Градинарство

Лекции от Цикъл Селекция на устойчивост на биотичен стрес

17-ти декември, 2019

Лекция №1:

„Вирусни болести по основни зеленчукови култури – съвременни методи на диагностика и идентифициране”

Лектор: д-р Ганчо Пасев

Лекторска зала –  ИЗК „Марица”

Начало: 10.30 часа

Школа по Съвременно Градинарство

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнологии  (CPSBB), Пловдив, България

Институт по зеленчукови култури „Марица” (MVCRI), Пловдив, България

Центърът за върхови постижения в областта на растителната системна биология и биотехнологии в партньорство с Институт по зеленчукови култури „Марица” има удоволствието да обяви старта на Школата по съвремено градинарство.

Тази дейност е спонсорирана от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020 изследователски и иновационни програми (SGA-CSA No 739582 ).

Школата по съвремено градинарство цели да стимулира активността на градинарското общество в България и да създаде форум, който да обединява известни изследователи, лектори, млади учени и студенти, както и фермери, производители на зеленчукови култури, преработватели, частни селекционни компании и да ги запознае със съвременни теоретични и експериментални аспекти в сферата на градинарството.

Лекторски курсове и практически занятия са предвидени в областта на:

  1. Управление на генетичните ресурси;
  2. Класическа и молекулярна селекция;
  3. Устойчивост на биотични и абиотични фактори;
  4. Биоинформатика – въвеждане на данни, съхранение и анализи.

Демонстративно поле с разнообразни геноизточници от домати и пипер, подробно характеризирани фенотипно и генотипно, ще бъде отворено за посетители с цел демонстриране на техните ценни качества и начини на приложение.

Дни на отвореното поле са предвидени за трансфер на знания от „лабораторията към полето” и провокиране на диалог между изследователи и фермери. Това е една уникална възможност за учените да се запознаят с реалните проблеми на практиката, както и предизвикателство за производителите да се запознаят с новите тенденции в зеленчукопроизводството.

Очакваме вашето участие в предстоящите събития – лекции, практически занимания, дни на отвореното поле!

Очаквайте допълнителна информация за конкретните дейности!

Приемат се заявки за разсад домати и пипер – средно-ранно полско производство

Приемаме заявки за разсад домати и пипер – средно-ранно полско производство, от сортовия състав на ИЗК „Марица“.

Цена на корен: 0.40 ст.

За контакти: GSM: +359 879 163 343 Добринка Димова, тел. 032 952 296/ 032 951 227.

Продават се салати, лук зелен и репички

В ИЗК „Марица“ се продават салати, лук зелен и репички.

Цени:

салата (марули) – 0,50 лв./бр.

репичка – 0,50 лв./бр.

зелен лук – 0,30 лв./бр.

За контакти: GSM: +359 879 163 343 Добринка Димова, тел. 032 952 296/ 032 951 227.

Страници:12345