:::: MENU ::::

Производствено-експерименталната база

Производствено-експерименталната база (ПЕБ)

е на самоиздръжка и изпълнява функциите:

  • организира и изпълнява производствена програма за реализиране на собствените  приходи от бюджета на института;
  • организира производство на сеитбооборотните култури;
  • участва в провеждането на научно-експерименталната дейност, сортоподдържане и семепроизводство;
  • подготвя лицензионни договори за производство на семена с външни производители;
  • извършва и други дейности, свързани с дейността на института.

 

За контакти:

Денчо Цеклеев – ръководител база
0889780055