:::: MENU ::::

Пипер

Ивайловска капия

IvaylovskaKapiya

Ивайловска капия. Най-новият български сорт от тип Капии, съвместна разработка на ОСПЗ-Пазарджик и ИЗК „Марица“. Подходящ е за средно ранно полско производство. Той е с подобрени морфологични характеристики на плода (дължина, диаметър при основата, дебелина на перикарпа и средно тегло на плода) и по-високи химико-технологични качества на продукцията (багрила, беляемост на екзокарпа и обща сензорна оценка след преработка). Продукцията е предназначена за свежа консумация и преработено състояние – печене, мариноване, пюрета, лютеница и др.

Калоян

piper-kaloyanСорт пипер с компактно разположени плодове – едновърхи, висящи, къси до сравнително дълги, широки до много широки плодове. Окраската в техническа зрелост е светлозелена, а в ботаническа – червена. Повечето плодове са с много гладка повърхност. Характеризира се с висока полска устойчивост към вертицилийно увяхване. Прочетете повече

Милкана F1

piper-milkana-f1Хибридот групата на дългоплодните пипери. Подходящ е за оранжерийно, ранно и средноранно полско производство. Характеризира с висящи, конусовидни, дълги до много дълги, едновърхи плодове. В техническа зрелост са зелени, а в ботаническа – червени. Отличават се с тънка кожица, която не се усеща при консумация в свежо състояние. Прочетете повече

Куртовска капия 1

piper-kurtovska-kapiya-1Сравнително нов високодобивен сорт тип Капия. Подходящ е за средно ранно полско производство. Плодовете са висящи, гладки, с дължина 12-16 cm и диаметър при основата около 5 cm. След печене се белят много лесно. Добивът, дебелината на перикарпа и средното тегло на плода са с по-големи стойности от тези на Куртовска капия 1619. Прочетете повече

Ясен F1

piper-yasen-f1Нов високодобивен сорт, подходящ за оранжерийно, ранно и средно ранно производство. Формира висящи, конусовидни, дълги 12-14cm, широки 5-6 cm, едновърхи плодове. В техническа зрялост са светлозелени, а в ботаническа – червени. Кожицата е тънка и не се усеща при директна консумация. Продукцията е предназначена за консумация в свежо и преработено състояние. 
Сортът е награден за иновация на Петото Национално изложение ИТИ`2014 на Съюза на изобретателите в България.

ИЗК Рубин

piper-izk-rubinСравнително нов високодобивен сорт за производство на червен пипер за мелене. Подходящ е за средно ранно полско производство. Плодовете са висящи, в техническа зрялост тъмнозелени, а в ботаническа – интензивно червени. Съдържанието на сухо вещество при оптимален срок на беритба е около 22%, а на багрилата – Прочетете повече

ИЗК Калин

piper-izk-kalinНов високодобивен сорт. Предназначен еза производство на пипер за мелене. Подходящ е за средно ранно полско производство. Със сравнително рехава листна маса и висящи, три- до четирикамерни плодове с дължина 7-9 cm и ширина 1,5-2,5 cm. Оцветяването на плодовете в ботаническа зрялост е шоколадовокафяво, но при силна светлина придобива лек Прочетете повече