:::: MENU ::::

Научно кафе / Science café

  • Ное. 03 / 2016
  • 0
Новини

Научно кафе / Science café

oi erc_new-logo-sciencesquared 1logo-erc

В периода 9-10 ноември 2016 г., Институтът по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще бъде домакин на разнообразни събития, отворени за широката публика и посветени на най-новите изследвания в областта на храните и храненето. Те са част от кампанията  ERC=Science2 или Европейският научен съвет = Наука2, която представя пред европейските страни последните научни постижения в популярни научни области, финансирани от Европейския научен съвет (European Research Council) и ефектът, който резултатите от тях биха имали върху нашия живот.

Мероприятията се организират от Центъра за изследвания и анализи с партньорите си Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Агробиоинститут (София), Университетът по хранителни технологии (Пловдив) и Институтът по зеленчукови култури „Марица” (Пловдив) и ще продължат в периода 8-10 ноември 2016 г. в гр. София и гр. Пловдив.

Повече информация за събитията ще намерите в програмите на събитията в София и Пловдив.

Присъединете се към нас и открийте как можете да се храните по-добре и да водите по-здравословен живот!

 

Science café

Between November 9-10, 2016 Maritsa Vegetable Crops Research Institute Plovdiv will host various events open to the public and dedicated to the latest research in the field of food and nutrition. They are part of the ERC=Science2 or European Scientific Council = Science2 that present to European countries the latest scientific achievements in popular scientific fields funded by the European Research Council (European Research Council) and the effect that their results would have on our lives .

The events are organized by the Centre for research and analysis with their partners: Sofia University „St. Kliment Ohridski“ and Agrobioinstitute (Sofia), University of Food Technologies (Plovdiv) and the Institute of Vegetable Crops „Maritsa“ (Plovdiv) and will continue between 8-10 November 2016 in Sofia and Plovdiv.

More information about the events can be found in the programs of the events in Sofia and Plovdiv.

Join us and discover how you can eat better and have a healthier life!

LinkedInSvejo