:::: MENU ::::

Сортове

сорт „Водолей F1”

SAMSUNG DIGITAL CAMERAСредно ранен сорт. Вегетационен период 106-110 дни. Плодовете са със средно тегло 56-60 g, без зелен пръстен, а в ботаническа зрялост са равномерно оцветени, червени, плътни, твърди, непукливи, с малка и плитка дръжчена ямичка. Сухо вещество 5,0-5,2%. Предназначен за промишлена преработка. Плодовете са подходящи за приготвяне на консерви Прочетете повече

Калоян

piper-kaloyanСорт пипер с компактно разположени плодове – едновърхи, висящи, къси до сравнително дълги, широки до много широки плодове. Окраската в техническа зрелост е светлозелена, а в ботаническа – червена. Повечето плодове са с много гладка повърхност. Характеризира се с висока полска устойчивост към вертицилийно увяхване. Прочетете повече

Милкана F1

piper-milkana-f1Хибриден сорт от групата на дългоплодните пипери, тип конусовидни.
Формира средно високи растения, със здраво стъбло, с две до три добре облистени разклонения. Подходящ е за форсирано, ранно и средноранно производство. Притежава високо ниво на полска устойчивост към вертицилийно увяхване.
Прочетете повече

Куртовска капия 1

piper-kurtovska-kapiya-1Сравнително нов високодобивен сорт тип Капия. Подходящ е за средно ранно полско производство. Плодовете са висящи, гладки, с дължина 12-16 cm и диаметър при основата около 5 cm. След печене се белят много лесно. Добивът, дебелината на перикарпа и средното тегло на плода са с по-големи стойности от тези на Куртовска капия 1619. Прочетете повече

Ясен F1

piper-yasen-f1Високодобивен сорт, подходящ за оранжерийно, ранно и средно ранно производство. Формира висящи, конусовидни, дълги 12-14 cm, широки 5-6 cm, едновърхи плодове. В техническа зрялост са светлозелени, а в ботаническа – червени. Кожицата е тънка и не се усеща при директна консумация. Продукцията е предназначена за консумация в свежо и преработено състояние.

ИЗК Рубин

piper-izk-rubinСравнително нов високодобивен сорт за производство на червен пипер за мелене. Подходящ е за средно ранно полско производство. Плодовете са висящи, в техническа зрялост тъмнозелени, а в ботаническа – интензивно червени. Съдържанието на сухо вещество при оптимален срок на беритба е около 22%, а на багрилата – Прочетете повече

ИЗК Калин

piper-izk-kalinНов високодобивен сорт. Предназначен е за производство на пипер за мелене. Подходящ е за средно ранно полско производство. Със сравнително рехава листна маса и висящи, три- до четирикамерни плодове с дължина 7-9 cm и ширина 1,5-2,5 cm. Оцветяването на плодовете в ботаническа зрялост е шоколадовокафяво, но при силна светлина придобива лек Прочетете повече

Мерсия F1

krastavici-mersiya-f1Краставици сорт Мерсия F1 принадлежи към групата дребноплодни краставици тип корнишон, създаден по метода на хетерозисната селекция. Предназначение е за свежа консумация и за преработка като стерилизирани краставички.
Подходящ е за полско и оранжерийно производство. Може да се отглежда на опорна конструкция и на лехо-браздова повърхност. Добре е адаптиран към условията на България. Мерия F1 притежава висока устойчивост на брашнеста мана и толерантност на същинска мана. Прочетете повече

Киара F1

krstavici-kiara-f1Хибриден партенокарпен сорт подходящ за отглеждане в стоманено-стъклени и полиетиленови оранжерии.
Растенията са жизнени с мощен хабитус, силно развита коренова система и едри листа. По тип на цъфтеж растенията са gynoecious (женски), като на всеки възел се образува по един плод. Прочетете повече

Мина F1

krastavici-mina-f1Сортът е с женски тип на цъфтеж. Плодовете са изравнени, тъмнозелени, с идеална правилно цилиндрична форма, с леко загатната шийка, ребриста повърхност, обилен налеп, с дължина 32-35 cm. По добив превишава стандартния сорт МирейF1. Растенията са жизнени, с мощен хабитус. Сортът е ранозрял (вегетационен период до Прочетете повече

Страници:12345