:::: MENU ::::

Орфей

  • юни 26 / 2014
  • 0
Картофи, Сортове

Орфей

Картофи сорт орфейРанен сорт с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 64-66 дни, подходящ за ранно и средно ранно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 kg/da), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция. Орфей се отличава със средно едри, кръгло овални клубени, с плитки очи и жълто месо, полска устойчивост на вирусни болести и мана по клубените. Първият български сорт устойчив и на двете коренови цистообразуващи нематоди G. rostochiensis и G. pallida. Съхранява се много добре през зимно-пролетния период.