:::: MENU ::::

Картофи

Евридика

sort-evridica

Средноранен сорт картофи с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 76-78 дни, подходящ за средно ранно и късно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 kg/dе), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (94-95%). Прочетете повече

Перун

sort-parunСредноранен сорт картофи, създаден в ИЗК “Марица”–Пловдив. Отличава се с висока продуктивност и много висок процент стандартни клубени. Сортът образува 14-16 средно едри клубена. Те са кръглоовални, с жълта, мрежовидна кожица, плитки очи и светло жълто месо. Характеризира се с високо съдържание на сухо вещество, много добър вкус и непотъмняващо месо. Прочетете повече

Павелско

kartof-pavelskoКандидат-сорт картофи, средно ран с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 75-77 дни, подходящ за средноранно и късно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 kg/da), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (94-95%). Прочетете повече

Орфей

Картофи сорт орфейРанен сорт с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 64-66 дни, подходящ за ранно и средно ранно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 kg/da), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция. Орфей се отличава със средно едри, кръгло овални клубени, с плитки очи и жълто месо, полска устойчивост на вирусни болести и мана по клубените. Прочетете повече

Рожен

kartof-rozhenСравнително нов средно късен сорт картофи, създаден в ИЗК “Марица”, Пловдив. Формира 12 до 14 клубена в гнездо, които са продълговато овални с червена кожица, плитки очи и жълто месо, с много добри кулинарни и пазарни качества. Сортът е с висок потенциал за добив и качество на продукцията. Подходящ за механизирано отглеждане и прибиране. Прочетете повече