:::: MENU ::::

Издателска дейност

Технологична инструкция за отглеждане на девисил (Levisticum officinale Koch) ISBN: 978-619-7570-42-7, Пловдив, „Имеон”, 2024, 15 стр.

Цветанка Динчева, Хриска Ботева, Винелина Янкова – Михайлова, Олга Георгиева, Боян Арнаудов, Дима Маркова, Иванка Тринговска-Мендева, Станко Станев

Технологична инструкция за отглеждане на манголд (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla) и салатно цвекло (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva) ISBN: 978-619-7570-43-4, Пловдив, „Имеон”, 2024, 15 стр.

Цветанка Динчева, Хриска Ботева, Винелина Янкова – Михайлова, Олга Георгиева, Боян Арнаудов, Дима Маркова, Иванка Тринговска-Мендева, Десислава Тодорова

Технологична инструкция за отглеждане на пак чой (Brasica rapa var. chinensis) ISBN: 978-619-7570-46-5, Пловдив, „Имеон”, 2024, 15 стр.

Цветанка Динчева, Хриска Ботева, Винелина Янкова – Михайлова, Олга Георгиева, Боян Арнаудов, Иванка Тринговска-Мендева

Технологична инструкция за отглеждане на пащърнак (Pastinaca sativa L.) ISBN: 978-619-7570-44-1, Пловдив, „Имеон”, 2024, 11 стр.

Хриска Ботева, Цветанка Динчева, Винелина Янкова – Михайлова, Олга Георгиева, Иванка Тринговска-Мендева

Технологична инструкция за отглеждане на рукола (Eruca sativa Mill) ISBN: 978-619-7570-45-8, Пловдив, „Имеон”, 2024, 11 стр.

Цветанка Динчева, Хриска Ботева, Винелина Янкова – Михайлова, Олга Георгиева, Боян Арнаудов, Иванка Тринговска-Мендева

 

Книги, брошури и др. за периода 2000-2022 г.

 

Технологична инструкция за приложение на компост при отглеждане на разсад от броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck), късно полско производство (2015) ISBN: 978-619-7570-23-6, Пловдив, „Имеон”, 2022, 8 стр.

гл. ас. д-р Цветанка Динчева, доц. д-р Галина Антонова, доц. д-р Хриска Ботева, доц. д-р Винелина Янкова, гл. ас. д-р Иванка Тринговска – Мендева, проф. д-р Стойка Машева

Ръководство за отглеждане на аспержи (2010) ISBN: 978-619-7570-22-9, Пловдив, „Имеон”, 2022, 15 стр.

гл. ас. Цветанка Динчева, доц. д-р Мирослав Михов, доц. д-р Тенчо Чолаков, доц. д-р Олга Георгиева, доц. д-р Хриска Ботева, гл. ас. д-р. Винелина Янкова гл.ас. Боян Арнаудов, доц. д-р Иван Димов, ст. ек. Латинка Белчева

Технологии за производство на зеленчукови култури и картофи (2014), ISBN: 978-619-7010-22-0, Пловдив, „Блаком”, 245 с.
Под научната редакция на: проф. д-р Стойка Машева, проф. д-р Мирослав Михов, доц. д-р Емилия Начева, доц. д-р Величка Тодорова, доц. д-р Хриска Ботева и доц. д-р Винелина Янкова

Зеленчукопроизводство (2013), ISBN: 978-954-765-064-0, София, „ДИМИ 99”, 318 с.
Иван Порязов, Валентина Петкова, Нася Томлекова

Биологично производство на разсад домати и краставици (2014), Пловдив, 40 с.
Иванка Тринговска, Димитрина Костова, Цветанка Динчева, Ганчо Пасев, Стойка Машева, Винелина Янкова, Мирослав Михов, Дима Маркова, Павел Паскалев, Петър Борисов, Теодор Радев

Технология за биологично производство на семена от праз (2012), ISBN: 978-954-423-773-8, Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, 32 с.
Т. Чолаков, Хр. Ботева, О. Георгиева, М. Михов, В. Янкова, Цв. Динчева

ПАТЛАДЖАН (2012) , ISBN: 978-954-8372-30-5, София, ИК „Еньовче”, 164 с.
Ив. Митова, Хр. Ботева

ЗА ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И НАУКАТА (2010), пловдив, „ББ Студио“, 123 с.
Хр. Симидчиев

Технология за производство на индетерминантни сортове домати на висока стационарна опорна конструкция (2008), Пловдив, „ББ Студио“, 48 с.
Мирослав Михов, Стоян Вълчев, Даниела Ганева, Стойка Машева, Винелина Янкова

What`sNewin Bulgarian Horticultural Science in 2008? (2008)
Брошурана английски език

Balkan Vegetable Research Centre for Transfer of European knowledge, Research and practice in pictures (2009)
Брошурана английски език

Modern equipped centre in vegetable science (2009)
Брошурана английски език

Център за трансфер на технологии „Марица”: Конкурентноспособен и уникален иновационен цантър в областта на градинарството” (2006)
Брошура, Пловдив

ИЗК „Марица” (2005)
Брошура на български и английски език

Кратък терминологичен справочник по растителни биотехнологии (2003), ISBN: 954-9520-89-7, Пловдив, ИК „ПРИЗМА”, 197 с.
Величка Родева, под ред. на проф. Сп. Петкова

Растежните регулатори в зеленчукопроизводството (2002). София, Агросвят, 40 с.
Спас Генчев, Валентина Петкова

Технологии за отглеждане на ранни зеленчукови култури (2001), ISBN: 954-9630-12-9, Пловдив, МАКРОС, 60 с.
Иван Димов

Технологии за отглеждане на късни зеленчукови култури (2001), ISBN: 954-9630-10-2, Пловдив, МАКРОС, 44 с.
Иван Димов

Технологии за отглеждане на оранжерийни зеленчукови култури (2001), ISBN: 954-9630-16-1, Пловдив, МАКРОС, 68 с.
Георги Цеклеев

Технологии за отглеждане на нетрадиционни зеленчукови култури (2001), ISBN: 954-9630-13-7, Пловдив, МАКРОС, 40с.
Иван Димов, Галина Антонова

Технологии за отглеждане на подправни култури (2001), ISBN: 954-9630-14-5, Пловдив, МАКРОС, 36 с.
Иван Димов