:::: MENU ::::

Еврос

  • апр. 06 / 2020
  • 0
Бобови култури

Еврос

fasul_sort-Evros

Високо продуктивен, жизнен и много добре адаптиран към агроклиматичните условия на страната. Растенията са с детерминантен тип на растеж с височина 50-55 см, със здраво и изправено стъбло, и средно голям храст. Притежава цилиндрични, дълги (13-15 см), прави, зелени бобове без лико, изключително подходящи за замразени зеленчукови миксове и цели замразени бобове и консервиране. Бобовете достигат технологична зрелост за 50 дни и запазват продължително добрите си вкусови качества и външен вид поради бавната си динамика на зреене. Семената са бели, бъбрековидни, средно едри. Сорт „Еврос“ притежава комбинирана устойчивост към: ореолов пригор (Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola – раса 1 и 6); антракноза (Colletotrichum lindemuthianum – раси 6 и 81); ръжда (Uromyces appendiculatus – раси 20-0, 20-2 и 20-3); два икономически важни вируса- Bean common mosaic virus (BCMV) и Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV). Притежава средна полска устойчивост към бактериен пригор (Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli).