:::: MENU ::::

Гл. асистент д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева

  • авг. 20 / 2015
  • 0
Конкурси за доцент

Гл. асистент д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева

Публикувана на 20 август 2015 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

  1. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – рецензия
  2. доц. д-р Хриска Манушева Ботева – рецензия
  3. проф. дн Димитър Тодоров Чолаков – становище
  4. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – становище
  5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова – становище
  6. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище
  7. доц. д-р Иван Георгиев Манолов – становище

 Материали на кандидата:

        Приноси
        Резюмета