:::: MENU ::::

КОНКУРСИ ЗА ПРОФЕСОР

  • ное. 06 / 2020
  • 0
Конкурси за професор, Развитие на академичния състав

КОНКУРСИ ЗА ПРОФЕСОР

ИЗК „Марица“ – Пловдив

05.11.2020 – 05.12.2020

Описание:

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство 

Научна специалност:   „Селекция и семепроизводство на културните растения” 

Кандидат : доц.  д-р Даниела Ганева Ганева

Жури:

  1. проф. дн Дияна Лилова Светлеварецензия
  2. проф. д-р Дочка Ценова Димоварецензия
  3. проф. д-р Нася Борисова Томлековарецензия
  4. проф. д-р Нели Кирилова Вълкова- становище
  5. проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова- становище
  6. проф. д-р Тоня Добрева Георгиева- становище
  7. проф. д-р Николай Димитров Панайотов- становище

Материали на кандидата:

Приноси
Резюме