:::: MENU ::::

гл. ас. д-р Цветанка Иванова Динчева

  • ное. 15 / 2023
  • 0
Конкурси за доцент, Развитие на академичния състав

гл. ас. д-р Цветанка Иванова Динчева

Публикувана на 14 ноември 2023 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство.

 Научно жури:

  1. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – рецензия
  2. проф. д-р Николай Димитров Панайотов  – рецензия
  3. проф. д-р Даниела Ганева Ганева – становище
  4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
  5. доц. д-р Милена Христова Йорданова – становище
  6. доц. д-р Величка Йорданова Тодорова  – становище
  7. доц. д-р Димка Игнатова Хайтова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме