:::: MENU ::::

Научни продукти

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ, ИНСТРУКЦИИ

(Утвърдени от Постоянната комисия по иновации и технологии към ССА)

1. Технология за производство на индетерминантни сортове домати на висока стационарна опорна конструкция (2008)
Авторски колектив с ръководител проф. д-р Мирослав Михов

 

2. Технология за органично производство на късно главесто зеле (2009)

Авторски колектив с ръководител доц. д-р Галина Антонова

 

3. Технологична инструкция за приложение на биоторове при средноранно производство на домати и пипер (2010)
Авторски колектив с ръководител доц. д-р Хриска Ботева

 

4. Ръководство за отглеждане на аспержи (2010)
Авторски колектив с ръководител гл. ас. Цветанка Динчева

 

5. Технологична инструкция за  биологично производство на ранни картофи (2010)
Авторски колектив с ръководител доц.  д-р Тенчо Чолаков

 

6. Иновативна методика за отбор на хетерозиготни фертилни аналози на базата на определени нива на прашниковата фертилност при пипера (2011)
Авторски колектив с ръководител доц. д-р Веселина Николова

7. Технология за биологично производство на семена от праз (2012)
Авторски колектив с ръководител доц.  д-р Тенчо Чолаков

 

8. Технология за биологично производство на разсад домати и краставици (2013)
Авторски колектив с ръководител гл. ас. д-р Иванка Тринговска
9. Технология за производство на сертифицирани семена от български сортове картофи (2013)
Авторски колектив с ръководител доц.  д-р Емилия Начева
10. Технологична инструкция за приложение на компост при отглеждане на разсад от броколи (Brassica olearacea L. var. italica Plenk), късно полско производство (2015)
Авторски колектив с ръководител гл. ас. д-р Цветанка Динчева

11. Протоколи