:::: MENU ::::

Школа по Съвременно Градинарство

  • ян. 15 / 2020
  • 0
Новини

Школа по Съвременно Градинарство

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнологии  (CPSBB), Пловдив, България

Институт по зеленчукови култури „Марица” (MVCRI), Пловдив, България

Центърът за върхови постижения в областта на растителната системна биология и биотехнологии в партньорство с Институт по зеленчукови култури „Марица” има удоволствието да обяви старта на Школата по съвремено градинарство.

Тази дейност е спонсорирана от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020 изследователски и иновационни програми (SGA-CSA No 739582 ).

Школата по съвремено градинарство цели да стимулира активността на градинарското общество в България и да създаде форум, който да обединява известни изследователи, лектори, млади учени и студенти, както и фермери, производители на зеленчукови култури, преработватели, частни селекционни компании и да ги запознае със съвременни теоретични и експериментални аспекти в сферата на градинарството.

Лекторски курсове и практически занятия са предвидени в областта на:

  1. Управление на генетичните ресурси;
  2. Класическа и молекулярна селекция;
  3. Устойчивост на биотични и абиотични фактори;
  4. Биоинформатика – въвеждане на данни, съхранение и анализи.

Демонстративно поле с разнообразни геноизточници от домати и пипер, подробно характеризирани фенотипно и генотипно, ще бъде отворено за посетители с цел демонстриране на техните ценни качества и начини на приложение.

Дни на отвореното поле са предвидени за трансфер на знания от „лабораторията към полето” и провокиране на диалог между изследователи и фермери. Това е една уникална възможност за учените да се запознаят с реалните проблеми на практиката, както и предизвикателство за производителите да се запознаят с новите тенденции в зеленчукопроизводството.

Очакваме вашето участие в предстоящите събития – лекции, практически занимания, дни на отвореното поле!

Очаквайте допълнителна информация за конкретните дейности!