:::: MENU ::::

търг с тайно наддаване

  • Мар. 22 / 2019
  • 0
Новини

търг с тайно наддаване

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ОБЕКТ: „Водоем с площ 2652 кв.м., находящ се на територията на  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  540.00 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 50.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем (108.00 лв. без ДДС), в брой в касата на Института.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 24.04.2019 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 25.04.2019 г. от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че няма кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 15.05.2019г., от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе № 32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 14.05.2019 г.  г. включително до 15,30 часа.

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

LinkedInSvejo