:::: MENU ::::

Научен съвет

НАУЧЕН СЪВЕТ 2013-2016 г.

Име, позиция, академична длъжност Научна специалност

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. д-р Нася Борисова Томлекова Селекция и семепроизводство

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

д-р Боян Димов Арнаудов

ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Галина Тодорова Певичарова Зеленчукопроизводство
Доц. д-р Димитрина Петрова Костова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Емилия Крумова Начева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Олга Андреевна Георгиева Растителна защита
Доц. д-р Галина Славчева Антонова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Величка Йорданова Тодорова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Хриска Манушева Ботева Зеленчукопроизводство
Доц. д-р Винелина Панайотова Янкова Растителна защита
Доц. д-р Даниела Ганева Ганева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Станислава Йорданова Грозева-Тилева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева Зеленчукопроизводство
Проф. д-р Павлина Георгиева Табакова Технологии за консервиране на плодове и зеленчуци
Доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова Хранителна технология на хранителните продукти
 Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова  Технология на плодовите и зеленчукови консерви